PODNESITE PRIGOVOR

Prigovor Zaštitniku prava pacijenata možete podnijeti i elektronski, popunjavanjem formulara

    Prigovor se odnosi na: