SINDIKALNA ORGANIZACIJA ZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ

Samostalni sindikat Doma zdravlja Nikšić broji 230 članova

Sačinjavaju ga svi učlanjeni radnici bez razlike na zvanje i profesiju. Predsjednik sindikata će se zalagati za punu radno-pravnu i materijalnu zaštitu, borbu protiv svih oblika zlostavljanja i diskriminacije.

Predsjednik takođe saziva sjednice organa i njima rukovodi, odgovoran je i za sprovođenje odluka i zaključaka.

Pored raznih aktivnosti, dodjele banjskih lječilišta i mora za odmor i rekreaciju organizuje jednom godišnje sportske igre i proslavu Dana ustanove.

Predsjednik sindikalne organizacije:

Darka Stanišić

Tel: 069/764-832

E-mail: darka.stanisic875@gmail.com

Pravila Stambene zadruge zdravstvenih radnika Crne Gore “ZDRAVSTVO”

PREUZIMANJE

Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zadrugara

PREUZIMANJE

Informator Stambene zadruge zdravstvenih radnika Crne Gore