SLUŽBA MEDICINE RADA I SPORTA ZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ

Osnovna djelatnost je specifična zdravstvena zaštita zaposlenih u cilju očuvanja zdravlja i prevencije obolijevanja, profesionalnih oboljenja, povreda ininvaliditeta

Osnovni cilj sportske medicine je očuvanje zdravlja ljudi koji se profesionalno ili rekreativno bave sportom

Služba Medicine rada, koju čini stručni tim ljekara različitih specijalnosti i edukovanih tehničara, a kojim koordinira specijalista medicine rada, u adekvatnim prostorijama opremljenim najsavremenijom opremom, u skladu sa zakonskim propisima, izdaje ljekarska uvjerenja različite namjene.

Osnovna djelatnost je specifična zdravstvena zaštita zaposlenih u cilju očuvanja zdravlja i prevencije obolijevanja, profesionalnih oboljenja, povreda ininvaliditeta. U tom cilju radimo ocjenu radne sposobnosti prije stupanja na rad i u toku rada na određenom random mjestu: prethodni, periodični, kontrolni, ciljni pregled.

Takođe pružamo usluge pregleda za utvrđivanje zdrastvene sposobnosti sportista, kandidata za upravljanje motornim vozilima svih kategorija, kao i ocjenu podobnosti za posjedovanje oružja.

Izdajemo ljekarska uvjerenja za nastavak školovanja, kolektivni smještaj, radi životnog osiguranja, o podobnosti za usvajanje djeteta, za sklapanje braka maloljetne osobe.

Radno vrijeme službe je 07:00h do 14:00h časova radnim danima. Pauza 10:00h do 10:30h.

Rukovodilac službe:

dr Ema Milić

Kontakt telefoni:

067/289-945

Email adresa: dzmedicinarada.nk@gmail.com

Važan aspekt sportske medicine je i unapređenje psihofizičkih sposobnosti (kondicija, izdržljivost, snaga, pokretljivost), neophodnih za ostvarenje dobrih takmičarskih rezultata.

Sportska medicina je multidiscipliarna grana medicine koja podrazumijeva preglede sportista i rekreativaca.

Zaposleni u sportskoj medicini ZU Dom zdravlja Nikšić uz navedeno daju savjete o ishrani, dopingu u sportu, suplementima u sportu.

Sportsko-medicinski pregled obuhvata:

  • Fizikalni pregled po sistemima;
  • Antropometrija – osnovna (mjerenje tjelesne visine i težine);
  • Elektrokardiografija (EKG);
  • Spirometrija;
  • Dodatni konsultativni pregledi u skladu sa statusom sportiste.

Radno vrijeme službe je od 07:00h do 14:00h časova radnim danim. Pauza 10:00h do 10:30h.

Kontakt telefoni:

040 204-635

Email adresa: dzmedicinarada.nk@gmail.com