Izabrani doktor za žene

Osiguranice preko 13 godina starosti, pored izabranog doktora, imaju i pravo na izbor doktora za žene-ginekologa

Ambulante izabranih doktora za žene su locirane u Nikšiću i rade u dvije smjene;

  • prva smjena – od 07:00 – 14:00
  • druga smjena od 14:00 – 21:00.

Promjena smjena se vrši sedmično.

Kontakt telefoni:

040/204-620

R.br. Izabrani doktor Medicinska sestra
1 dr Tamara Mijušković Dragica Koprivica
2 dr Dragoljub Raičević Tanja Nikolić