JEDINICA ZA FIZIKALNU TERAPIJU PRIMARNOG NIVOA

Potrebe stanovništva za fizikalnom terapijom obuhvataju fizikalnu terapiju i rehabilitaciju po različitim populacionim grupama i u odnosu na određene zdravstvene probleme

Potrebe se prvenstveno zadovoljavaju u jedinicama za fizikalnu terapiju na primarnom nivou, a realizuju ih fizioterapeuti po uputu fizijatra, ako je dostupan (ili izabranog doktora).

Jedinica za fizikalnu terapiju ZU Doma zdravlja Nikšić svoju djelatnost obavlja kroz sljedeće aktivnosti:

  • Vršenje prevencije zdravlja djece predškolske i školske dobi,
  • procjena stanja i sprovođenje fizioterapeutskih postupaka gdje je to potrebno,
  • edukacija roditelja kroz savjetovališta za djecu sa posebnim potrebama,
  • prevencija, edukacija, procijena i poboljšanje zdravlja osoba starije dobi,
  • komunikacija sa članovima različitih zdravstvenih, terapijskih i socijalnih timova,
  • kroz dijagnostičke postupke obuhvaćene ukupnom djelatnošću rada jedinice za fizikalnu terapiju.

U Jedinici za fizikalnu medicinu Doma zdravlja Nikšić angažovan je jedan doktor fizijatar – specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije koji ordinira svake druge srijede u mjesecu i osam fizioterapeuta.

Fizijatar obavlja specijalistički pregled i određuje vrstu fizikalne terapije u odnosu na zdravstveno stanje pacijenta.

Rad je organizovan u dvije smjene:

  • Prva smjena od 07.00 do 14.00 časova
  • Druga smjena od 14.00 do 21.00 časova