ID kartice za djecu sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom

 

Na inicijativu Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom, ZU Dom zdravlja Nikšić je prepoznala potrebu da se korisnicima usluga izdaju ID kartice, koje će im obezbjediti prednost prilikom dolaska na pregled u pomenutoj ustanovi.

Na ID karticama pristupačnosti nalazi se ime i prezime korisnika-ce, logo Doma zdravlja i logo Dnevnog centra.