Izabrani doktor za djecu

Kod izabranog doktora za djecu – pedijatra registruju se djeca uzrasta do 15 godina

Izabrani doktori za djecu – pedijatri rade u dvije smjene, od 07:00 – 14:00 i od 14:00 – 21:00.

Smjene se mijenjaju sedmično. U periodu od 21:00h – 07:00h svakog radnog dana i vikendom djeca sa hitnim stanjima mogu se obratiti za pomoć u Hitnu medicinsku pomoć.

U svakodnevnom radu izabranih doktora za djecu obavljaju se preventivni i kurativni pregledi kao i vakcinacija, po redovnom kalendaru vakcinacije.

Preventivni pregledi djece se redovno zakazuju kod svakog izabranog doktora, u određenom vremenskom periodu, koji odredi pedijatar, a bolesna djeca se javljaju na preglede u ostalom radnom dijelu dana.

Kontakt telefoni:

040/204-684

R.br. Izabrani doktor Medicinska sestra
1 dr Mirjana Šljivančanin Desa Mijanović
2 dr Snježana Dašić Ljiljana Lasica
3 dr Tijana Jovanović Nataša Gagović
4 dr Biljana Vučić Gila Međedović Božović
5 dr Zorica Mušikić Zorica Zeković
6 dr Jela Knežević Sonja Pejović
7 dr Stanislava Višnjić Ramiza Glušica