Tag Archive for: majmunske boginje

Majmunske boginje – Monkeypox – Info

Saznajte više o majmunskim boginjama i kako da se zaštitite:

Planirate da prisustvujete ljetnjem festivalu ili događaju?

Majmunske boginje – Šta treba da znate

Informacije o majmunskim boginjama vam pomoći da zaštitite sebe i bliske osobe

Vodič za nadzor i obradu slučaja majmunskih boginja

Learn more about monkeypox and how to protect yourself:

Planning to attend a summer festival or an event?

Monkeypox – What you need to know

Learning about monkeypox can help protect you and those close to you