Objava tendera

Rekonstrukcija/obnova mikrobioloških laboratorija

Objava tendera za projekat: Poboljšanje kvaliteta usluga mikrobioloških laboratorija

Objavu tendera i tenderske dokumentacije možete preuzeti na linkovima: