Objava tendera

Nabavka medicinske opreme za potrebe mikrobioloskih laboratorija

Objava tendera za nabavku medicinske opreme za projekat: Poboljšanje kvaliteta usluga mikrobioloških laboratorija

Objavu tendera i tenderske dokumentacije možete preuzeti na linkovima: