obavještenja

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU ZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ I NVO “ROMSKO SRCE” ZA RAD RE AMBULANTE U NIKŠIĆU.

U sklopu projekta “Podrška boljem socijalnom statusu djece i mladih RE zajednice u Nikšićuʺ, koji je realizovala NVO „Romsko srce“, potpisan je memorandum o saradnji sa direktoricom ZU Doma zdravlja Nikšić dr Verom Bulatović.

U ambulanti koja je namijenjena poboljšanju pružanja usluga zdravstvene, socijalne i dječje zaštite stanovnicima romske i egipćanske populacije koji žive u naseljima „Buda Tomović“ i “Pod Trebjesom”, ordinira izabrana doktorica Lidija Ognjenović.

ZAHVALNICA ZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić, na čelu sa direktorom Radovanom Dragnićem, zahvalila se ZU Dom zdravlja Nikšić i direktorici dr Veri Bulatović spec.opšte medicine, koji imaju dodatnog senzibiliteta za posao koji obavljaju i koji svojim djelovanjem doprinose uspješnijoj realizaciji aktivnosti koje sprovodi Dnevni centar.