ZAHVALNICA ZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić, na čelu sa direktorom Radovanom Dragnićem, zahvalila se ZU Dom zdravlja Nikšić i direktorici dr Veri Bulatović spec.opšte medicine, koji imaju dodatnog senzibiliteta za posao koji obavljaju i koji svojim djelovanjem doprinose uspješnijoj realizaciji aktivnosti koje sprovodi Dnevni centar.